Eva på Widenfalk, Eva
erbjuder samtalsterapi, coaching & samtalsstöd. Eva är en välutbildad
special terapist som med många år av berikad erfarenhet kan hjälpa dig som
behöver råd & hjälp inom terapi i Uppsala. Terapi ska vara för alla, det spelar ingen
roll om du har något tyngre som förtrycker dig eller om det är något litet som
bekymrar dig, man utvecklas av att prata ut om sina känslor. Genom att
prata om olika saker som rör ditt liv hjälper det dig det inte bara att kunna
behandla dem, utan även få ett perspektiv gällande hur ert liv ser ut, och vad
man eventuellt skulle kunna göra annorlunda.

Det vill Eva hjälpa dig med.